Sjukfrånvaro på grund av mentala hälsoproblem börjar öka och allt fler organisationer ser behovet av att ha ett holistiskt tänk kring anställda på arbetsplatsen. Välmående anställda är drivkraften bakom en framgångsrik organisation. Det förebyggande stödet med låg tröskel från Auntie motverkar att utmaningar eskalerar till att bli överväldigande problem.


Det finns lika många sätt att använda Auntie på som det finns företagskulturer och användare. I denna guide delar vi både med oss av några av de sätt som våra kundorganisationer använder Auntie på och vilka metoder som de har funnit mest användbara. Guiden är självklart helt gratis.

6 anledningar till att använda Auntie 3dcover

Ladda ner guiden: 6 anledningar till att använda Auntie för att förbättra anställdas välmående och motståndskraft