Last ned guiden - Hvordan identifisere utbrenthet

Hvordan har folk i teamet ditt det? Føler du at du har et godt nivå av arbeidsengasjement, et velfungerende arbeidsfellesskap og et godt arbeidsmiljø? Dette er nøkkelen for å opprettholde god arbeidsevne. Hva om dette ikke er tilfelle, og du i stedet legger merke til eller mistenker at noen eller flere enn ett teammedlem ikke har det bra. Hvordan skal du opptre som leder? Hva har du lov til å gjøre?

Denne guiden gir informasjon til ledere om den tidlige støttemodellen og om hvordan man identifiserer en ansatt som trenger støtte. På slutten finner du et evalueringsverktøy som kan brukes til å måle dine teammedlemmers mentale velvære.

 

Løsninger på hverdagsproblemer

Auntie tilbyr en støttesamtaletjeneste til organisasjoner for å hjelpe ansatte med å takle for eksempel stress, overprestering eller å finne motivasjon. Målbare resultater kan oppnås med raskt startende pakker med ulike konsepter, basert på online møter med fagfolk hos Auntie.

 

Norwegian burnout guide 3d

Last ned guiden - Hvordan identifisere utbrenthet - en guide for ledere