Työhyvinvointi on aina työnantajan ja työntekijän yhteinen asia. Kun töihin on nasta mennä, työnteko on mielekästä, työyhteisön jäsenet tulevat hyvin toimeen keskenään ja työskentelevät tehokkaasti yhteisten päämäärien edistämiseksi. Hyvinvointi työssä antaa työntekijälle merkityksellisyyden tunnetta ja lisää jaksamista.

HR-toiminnolla on keskeinen rooli henkisen ja fyysisten työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Olemme koonneet tietoa ja vinkkejä HR:n roolista sekä keinoista kehittää mielen hyvinvointia yrityksissä. 

HR ja henkinen hyvinvointi työssä book cover

Lataa opas HR ja henkinen hyvinvointi työssä